Wskazówki przed zakupem basenu kanadyjskiego

Gdy kupujemy basen kanadyjski konieczna jest znajomość pewnych środków ostrożności, które należy podjąć, aby uniknąć ewentualnych niedogodności. Z tego powodu przygotowaliśmy ten krótki przewodnik po to, aby przy zakupie basenu wymiennego mieli pastwo do dyspozycji wszystkie informacje.

Teren wybrany do zainstalowania basenu wyjmowanego musi być MOCNY i ODPORNY, nie wolno nam instalować basenu na balkonach / tarasach, miękkim podłożu lub z wypełnieniami. Podłoże musi być równe i GŁADKIE (nie może mieć dziur, trawy, korzeni lub kamieni, które mogłyby przebić folię basenową).

Do montażu wskazana jest, pomoc dwoch lub trzech dorosłych osób, także wybrać dzień bez wiatru i aby upał nie był nadmierny (najlepiej rano lub po południu). Czas instalacji będzie zależał od wielkości basenu.

Pamiętaj, że basen o pojemności 1000 litrów = 1 metr sześcienny = 1000 kg.

Wybór lokalizacji.

Musimy wybrać słoneczne miejsce w pobliżu ujęcia wody (do napełnienia basenu) oraz w pobliżu odpływu (w celu opróżnienia basenu) oraz w pobliżu gniazdka elektrycznego (do podłączenia oczyszczalni). Podziemne przyłącza wody, gazu lub prądu nie powinny przebiegać przez ziemię. Powinień być umieszczony w miejscu gdzie nie ma ryzyka powodzowego w razie opadów. Nie powinien być instalowany pod liniami energetycznymi i wskazane jest miejsce chronione przed wiatrem i bez drzew (liście i pyłki zanieczyszczają wodę).

Przygotowanie miejsca instalacji.

Po wybraniu miejsca instalacji mamy dwie możliwości.

A) Montaż przeprowadzić na betonowej lub cementowej platformie, która jest idealnie postrzępiona i gładka (ZALECANE).

B) Możemy zainstalować go na ziemi, zachowując opisane poniżej środki ostrożności:

1.- Oznaczyć przestrzeń, którą wykorzystamy na instalację basenu kanadyjskiego. Należy pamiętać, że zaleca się pozostawienie co najmniej 50 cm wokół basenu, a w przypadku basenów owalnych/prostokątnych odległość ta może dochodzić nawet do 1 metra dzięki wzmocnieniom.

Do tego będziesz potrzebować jako narzędzi: śrubokręt, lina, lejek i mąka.

2.- Wyrównać teren, z którego będziemy korzystać, nie wolno nam dodawać ziemi tam, gdzie jej brakuje, lecz trzeba usunąć ją tam, gdzie jest jej za dużo. Oczyścimy z kamieni, korzeni itp. i ubijemy ziemię, aż będzie solidna i równa.

Potrzebne narzędzia to: motyka, łopata, poziomica.

3.- Wykończnie: Po przygotowaniu podłoża rozłożymy warstwę drobno przesianego piasku o grubości maksymalnie 1 cm i podlejemy ją do zagęszczenia. Jeszcze raz sprawdzimy, czy podłoże jest równe.

Niezbędnymi narzędziami będzie woda, wałek ogrodowy, poziomica, łopata, przesiany piasek.

Narzędzia niezbędne do montażu basenu kanadyjskiego.

Oprócz wymienionych narzędzi będziesz potrzebować rękawic (zapobiegających skaleczeniom), śrubokręta gwiazdkowego, taśmy mierniczej, noża uniwersalnego, kompletu kluczy i spinaczy do bielizny.

Konserwacja basenu kanadyjskiego

Ważne jest, aby regularnie sprawdzać różne punkty basenu:

- Czy folia basenowa jest czysta.

- Czy węże pozostają dobrze podłączone i nie cieknie woda.

- Czy drabinka jest dobrze zamontowana.

- Czy wszystkie śruby są dokręcone.

- Czy system filtracji działa prawidłowo.

- Co tydzień analizuj poziom pH i chloru w wodzie i dostosuj go do optymalnych poziomów.

Koniec sezonu basenowego

Po sezonie kąpielowym mamy dwie możliwości:

A) Zostawić zamontowany basen: pełen wody, ze specjalnym zimownikiem do basenów, przykryty pokrywą zimową i odłączając oczyszczacz, który będziemy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Zmniejszyć poziom wody o 5 cm poniżej skimmera i zamknąć zawór zwrotny za pomocą nakrętki dołączonej do filtra. Sprawdź, czy na pokryciu nie gromadzi się deszcz ani liście.

B) Demontaż basenu: Przeprowadź procedurę odwrotną do instrukcji montażu basenu. Wyczyść wszystkie elementy, wysusz je i przechowuj starannie w czystym miejscu chronionym przed wilgocią..

NINIEJSZY PRZEWODNIK JEST PRZEZNACZONY DO UDZIELENIA OGÓLNYCH PORAD, ZWAŻYWSZY, NA ILOŚĆ RÓŻNYCH TYPÓW BASENÓW KANADYJSKICH NIGDY NIE MOŻE BYĆ ZASTĄPIONA INSTRUKCJAMI BASENOWYMI. ZAWSZE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU BASENU KANADYJSKIEGO.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji odwiedź: www.BasenKanadyjski.pl

y nasze konto na

Canal Youtube